हाम्रो बारेमा

सम्पादक मण्डल

रामेश्वर भण्डारी, प्रधान सम्पादक (अंग्रेजी)
अग्नि चौलागाई
तोया दाहाल
शिव नेपाल
जाङ्बु शेर्पा